ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1975-1976

Profeten van de vernieuwing

Datum
9-10-1975 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1975-1976
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Profeten van de vernieuwing: Hare Krishna, Herbert Marcuse, Mao, Mahatma Gandhi, Thomas Jefferson, Swami, De wereldmeester,  Een v.d.laatste monniken die nog in Tibet mogen wonen in het Klooster der Blinden
 2. Discussie
 3. Conclusie

De vrije wil

Datum
13-11-1975 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1975-1976
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De vrije wil, Redenen waarom deze slechts zeer beperkt bestaat
 2. Discussie o.a. Hoe kan men in een bepaalde incarnatie bewuster worden als men zichzelf niet kan veranderen)
 3. Slotwoord

Ego en Maya

Datum
15-1-1976 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1975-1976
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Ego en Maya (Ego-Ik, Maya-begoocheling)
 2. Discussie (o.a. Heeft de mens niet juist de confrontatie met de onzekerheid nodig om tot bewustzijnsverruiming te komen?)
 3. Slotrede

Knooppunten in de geschiedenis

Datum
12-2-1976 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1975-1976
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Knooppunten in de geschiedenis, Adolf Hitler, Alexander de Grote, Nero, Paulus, 30  na Christus, In 1700, In 1800, 1900, 1976,  Het jaar 2000 zal er een nieuw beleven van menszijn en menselijke mogelijkheden zijn
 2. Discussie o.a. Byzantium, Relatie tussen de materiële en de geestelijke cyclus, Carlos Casteneda
 3. Afsluiting

Strijd tussen de sterren

Datum
11-3-1976 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1975-1976
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Strijd tussen de sterren, Opbouw van een normale ster, Converseren van 2 sterren met elkaar, Als sterren gaan strijden wat gebeurt er dan?, Draaiing van de aarde
 2. Discussie

Het innerlijk evenwicht

Datum
8-4-1976 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1975-1976
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het innerlijk evenwicht
 2. Discussie
 3. Conclusie

Runenmagie

Datum
10-6-1976 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1975-1976
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Runenmagie
 2. Hoofdpunt I: Het dwingend karakter van het noodlot en het geloof in de voorspelling der runen
 3. Hoofdpunt II: Waarde van de runen
 4. Hoofdpunt III: Hoe werkt men met runen  
 5. Discussie
 6. Runenmagie