ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1971-1972

Ziektebeelden van deze tijd

Datum
13-1-1972 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1971-1972
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Ziektebeelden van deze tijd, Wat gebeurt er in Nederland?
  2. Discussie met o.a.:  Geestesziekte, Elektrische stromen, Zenders, Stromend water, Radar, Het drinkwater
  3. Slotwoord

Het ego in de ruimste betekenis van het woord

Datum
8-6-1972 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1971-1972
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Het ego in de ruimste betekenis van het woord, In ons dagbewustzijn scheppen wij een beeld van ons ik dat niet aan de feiten pleegt te beantwoorden, In het onderbewustzijn liggen een groot aantal ervaringen opgeslagen, Het bovenbewustzijn, Conclusies
  2. Discussie
  3. Nawoord