ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1969-1970

De maancycli

Datum
11-4-1970 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1969-1970
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De maancycli, Inleiding, Maankarakteristiek, ,
 2. Maanhoroscopie, De invloeden v.d.Maan in de Huizen of levensgebieden
 3. Maaneigenschappen, Noot, De 28-dagen-cyclus, De 3 1/2 jaar cyclus, De 7-jaar cyclus,
 4. Lichaamsdelen aangeduid door de Huizen, met de tekens
 5. Werkterreinen van de Huizen
 6. Maanstanden
 7. Het geestelijk punt, Het geestelijk punt in de Huizen, Zodiactekens als achtergrond van het geestelijk punt, De rol v.d.planeten bij de 28-daagse cyclus
 8. Vaste sterren, Een kort overzicht van de tradionele interpretatie van de aspecten
 9. De Maan en de planeten, Herhaling van radix-aspct in de 28-daagse cyclus,
 10. De maan en de ascendant
 11. Levenscycli
 12. Tekeningen: 28-dagen-cyclus, Levens-cyclus

Projectie van komende incarnaties in het heden

Datum
10-6-1970 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1969-1970
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Projectie van komende incarnaties in het heden
 2. Discussie
 3. Slotwoord