ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1967-1968

Introductieavond voor vrijmetselaars

Datum
15-5-1968 
Soort
Lezing  
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1967-1968
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Vragen o.a. Wetenschappelijk bewijs-Jung-Inwijdingen van magische aard-Betekenis van de Vrijmetselarij-Orde van de Witte Broederschap-Goddelijke vonk
  2. Improvisatie

De nieuwe leer hernieuwd gebracht

Datum
15-7-1968 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1967-1968
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De nieuwe leer hernieuwd gebracht met o.a. citaten over: Naastenliefde, Bezit, Sociale verhoudingen, Gezag, Moraal en Godsdienst
  2. Discussie
  3. Slotwoord