ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1965-1966

De wereldziel

Datum
20-6-1966 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1965-1966
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De wereldziel, (De levende kern v.d.Aarde, Omschrijving, Wat kunnen wij ermee doen, Praktische samenvatting, Geest van de wereld, Heer der wereld, Geest van de geesten der Aarde,Zonen der Zon, Kosmische entiteiten, Gr.kosmische gestalten, Aardritmen)
  2. Discussie
  3. Nawoord