ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1962-1963

Psychologie en praktische magie

Datum
17-9-1962 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1962-1963
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Psychologie en praktische magie, De magie van het geluid, Het gebruik van geuren, De eenvoudige methode van beweging
  2. Discussie
  3. Slotwoord

Stoffelijke en geestelijke voertuigen van de mens

Datum
15-10-1962 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1962-1963
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Stoffelijke en geestelijke voertuigen van de mens, De bloedsomloop, Het zenuwstelsel, Het astrale voertuig, De z.g. mentale wereld, Voertuigen hierboven.
  2. Discussie

De wereld van het tijdloze

Datum
18-3-1963 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1962-1963
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De wereld van het tijdloze, In den beginne was het Woord..., Samenvattend, In de praktijk
  2. Discussie,
  3. Slotwoord: Terug naar het tijdloze-Daarom geldt als regel: