ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1960-1961

Introductieavond voor medici

Datum
10-11-1960 
Soort
Lezing  
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1960-1961
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Beantwoording vragen (deel I): Psycho-somatische therapieën de geestelijke kant ervan, Medicamenteuze ondersteuning, Pijn, Astrologie
  2. Beantwoording vragen (deel II): Het kankervraagstuk, Preventie hart- en vaatziekten

Jong blijven

Datum
19-6-1961 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1960-1961
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Jong blijven
  2. Discussie o.a. Bevende handen van oude mensen, Is vegetarische levenswijze niet aanbevelenswaardig?, Het tegenwoordige pas op latere leeftijd oud worden, Het gebruik van vitaminetabletten, Ooggymnastiekoefeningen
  3. Slotwoord