ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Den Haag 1957-1958

Neen, Aristoteles

Datum
12-5-1958 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1957-1958
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Nee Aristoteles je hebt je vergist, Enkele foutieve stellingen: 1.De wereld is het centrum van het heelal, 2.Er kunnen geen 2 dingen op dezelfde plaats zijn, 3. Er zijn 3 dimensies, 4. 2 voorwerpen volkomen identiek in vorm gewicht en eigenschap zijn als identiek te beschouwen 
  2. Vragengedeelte o.a.: Uitgangspunt Aristoteles: hij neemt de problematiek van de materie en baseert zich daarop, Uitgangspunt Spinoza: Hij gaat altijd in het eerste geval uit van de menselijke waarde
  3. Declamatie

Vragenavond

Datum
28-7-1958 
Soort
Lezing  
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Den Haag > DH 1957-1958
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Vragen deel I: o.a. Methode om beter kontakt te maken met beïnvloedende krachten, Onderscheid tussen geleidegeest en  menselijke bewustwording en ...., Theosofie
  3. Vragen deel II: o.a. Tweelingzielen, De liefde tot 1 persoon de trap naar de algemene naastenliefde?
  4. Het schone woord