ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Arnhem 1987-1988

Relatie tussen God en ik. God is de gesublimeerde voorstelling, die het ik van hem heeft..

Datum
22-3-1988 
Soort
Kursus deel VI 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1987-1988
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. God is de gesublimeerde voorstelling, die het ik van hem heeft
  2. Het schone woord (het Licht)