ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Arnhem 1986-1987

De volheid van het Goddelijke kan in wezen niet vanuit een punt benaderd worden

Datum
25-11-1986 
Soort
Kursus deel IV 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1986-1987
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De volheid van het goddelijke kan in wezen niet vanuit een punt benaderd worden
  2. Het schone woord

Alle bewustzijn is een weerspiegeling van een deel van het eeuwige

Datum
24-2-1987 
Soort
Kursus deel VI 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1986-1987
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Alle bewustzijn is een weerspiegeling van een deel van het eeuwige

Wij zullen een oordeel over onszelf moeten uitspreken

Datum
24-3-1987 
Soort
Kursus deel VII 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1986-1987
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Wij zullen een oordeel over onszelf moeten uitspreken
  2. Meditatie

Hoe weet de mens de werkelijke waarde te onderkennen en hoe weet hij daarmee te handelen

Datum
26-5-1987 
Soort
Kursus deel IX 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1986-1987
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Hoe weet de mens de werkelijke waarde te onderkennen en hoe weet hij daarmee te handelen
  2. Meditatie (gezondheid)