ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Arnhem 1985-1986

Het geheim van de tijd

Datum
27-5-1986 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1985-1986
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Het geheim van de tijd, Vragen o.a.: Licht snelheid en tijd, Stone-henge
  2. Vragengedeelte o.a. Verschijning van een persoon gelijktijdig op verschillende plaatsen, Pyramide van Cheops
  3. Het schone woord: Micro-zonnestelsel