ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Arnhem 1981-1982

Geestelijke ontplooiingsmogelijkheden in deze wereld

Datum
25-5-1982 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1981-1982
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Geestelijke ontplooiingsmogelijkheden in deze wereld (in samenhang met inwijding, zelfkennis, veranderende waarheid versus illusie en verbondenheid met het AL)
  2. Het schone woord: Strijd-aanvaarding-trouw