ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Arnhem 1977-1978

De mens op zoek naar innerlijke vrede

Datum
23-8-1977 
Soort
Cursus: Les I t/m VI 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1977-1978
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De mens geconfronteerd met zichzelf, Het schone woord: Plicht - Ontwikkeling - Trouw
  2. Moeilijkheden op zijn weg, Het schone woord: Het leven is een maskerade
  3. De tempel van het Ik / God in de mens, Het schone woord: Vrede - Haat - Ken Uzelve
  4. Deel IV: Hoe de kracht Gods werkt in de mens, Het schone woord: Versieren - Waartoe - Yin Yang 
  5. Gewoon als mens leven, Het schone woord
  6. Evenwicht, Het schone woord: Wessac - Ontoereikendheid - Inkeer