ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Arnhem 1971-1972

Kosmisch-geestelijke invloeden in de huidige tijd

Datum
26-10-1971 
Soort
Cursus: Les I t/m V  
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1971-1972
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Deel I: niet aanwezig, Deel II: Vragengedeelte
  2. Geestelijke invloeden en de aanpassing van de mens
  3. De verschillende invloeden, Directe invloeden, Andere invloeden, Verspreide invloeden, Reflectie van gemeenschappelijk bewustzijn, Inwijding, Vragengedeelte m.b.t. Inwijding, De mens en de natuur waarin hij leeft, Het schone woord: Eenzaamheid
  4. Associatiemogelijkheden en waarnemingsvermogen, Inwijding, Uit het Melkwegstelsel, Geesten van zeer hoge en van lage orde, Vragengedeelte
  5. Harmonie en de beperkte mogelijkheden daartoe, Epiloog