ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Arnhem 1969-1970

De persoonlijke relatie van de mens met de wereld, waarin hij leeft

Datum
28-10-1969 
Soort
Cursus: Les I t/m IV 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Arnhem > Ar 1969-1970
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De instelling van de mens, Het voorstellingsvermogen van de mens wordt mede bepaald door zijn milieu, God heeft geen wetten aan de mens gesteld maar de mens doet dit aan zichzelf, De mens ziet zijn wereld niet zoals zij is maar zoals hij zelf is
  2. De praktische kant
  3. De wereld der begoocheling
  4. De wegen der waarheid