ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Antwerpen 1988-1989

Slotwoord en afscheid

Datum
20-6-1989 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1988-1989
Mp3
Mp3
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Slotwoord en afscheid, Gedicht: Als het morgenlicht tegen het duister
  2. Alleen via MP3-b te beluisteren: Vragengedeelte:o.a. Kunnen we de leden van de Orde later nog eens terugzien?, Kunnen we eventueel nog iets doen voor het zieleheil van onze overleden familie en vrienden en wat kunnen zij vicevers konkreet voor ons doen?