ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Antwerpen 1987-1988

Magische principes

Datum
17-11-1987 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1987-1988
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Magische principes, Telekinese,  Wondergenezers, Seanceren, De aura, De witte heksenkringen, Het kruis en bord, Genezen, Helderziendheid in ruimte en tijd, Oefening: Met meerdere mensen energie uit de omgeving opnemen