ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Antwerpen 1977-1978

Gedachtekracht

Datum
17-1-1978 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1977-1978
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Gedachtekracht, wat degene, die daarmee wil werken wel eens ontgaat
  2. Een expreiment in gedachtekracht, het helpen van een zieke
  3. Improvisatie op|: Henri, schrijven, liefde, trillingen, inwijding