ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Antwerpen 1968-1969

Wegen en mogelijkheden tot zelfkennis

Datum
15-10-1968 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1968-1969
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Wegen en mogelijkheden tot zelfkennis: theoretische wegen vele, praktische zeer weinige, Ik ben Ik ben wat?, Een paar algemene waarheden

Uit de geest in de stof/Het Ik en zijn meesterschap/Inhoud en uiting

Datum
21-1-1969 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1968-1969
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Uit de geest in de stof, Omschrijvingen: Geest/Ik/Ego
  2. Het Ik en zIjn meesterschap
  3. Inhoud en uiting

Bewustwording a.d.h.v. uiterlijke oorzaken,verdraagzaamheid,spanningen in de wereld,kracht van eigen psyche

Datum
18-2-1969 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > Antwerpen 1968-1969
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Bewustwording a.d.h.v uiterlijke oorzaken,verdraagzaamheid,spanningen in de wereld,kracht van eigen psyche

Kosmische wetten in het dagelijks leven tot bewustwording van de mens

Datum
15-4-1969 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1968-1969
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Kosmische wetten in het dagelijks leven tot bewustwording van de mens - Hoe te leven volgens de Kosmische feiten