ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Antwerpen 1964-1965

Magie als wetenschap

Datum
15-9-1964 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1964-1965
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Magie als wetenschap, Magie van de oudheid, De magie was het begin van een wetenschap, Een beeld wat deze magie (deze wetenschap van de geest) in feite betekent, De magie van tegenwoording (4 proeven)

Enkele regels van het occultisme

Datum
17-11-1964 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1964-1965
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Grondregels, Hoe je gaven verder te ontwikkelen, Nog enkele richtlijnen hoe je okkulte kwaliteiten te ontwikkelen, Vragengedeelte
  2. Weet wie u bent

Over de kern van hetgeen in dit jaar geschiedt en de praktische oplossingen

Datum
19-1-1965 
Soort
Lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > Antwerpen 1964-1965
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. Over de kern van hetgeen in dit jaar geschiedt en de praktische oplossingen

(Gebruik van) het Goddelijk Licht

Datum
18-5-1965 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1964-1965
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Het Goddelijk Licht, Praktijk: Wanneer kan ik een Goddelijk Licht verwachten, De Goddelijke kracht in de mens is bruikbaar voor alle dingen: regels om te hanteren

De sferen en de verhoudingen, die er zijn tussen uw wereld en de sferen

Datum
20-7-1965 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1964-1965
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. De sferen en verhoudingen die er zijn tussen uw wereld en die sferen
  2. Uw wereld vol van onbegrijpelijke tegenstrijdigheden