ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Antwerpen 1962-1963

Kerstmis I

Datum
24-12-1962 
Soort
lezing: deel 1 en 2 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1962-1963
Mp3
Mp3
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Kerstmis brengt bijzondere krachten uit de Geest
  2. Vragengedeelte:  o.a. Wordt er in het hiernamaals ook Kerstmis gevierd en zo ja op welke wijze?

Kerstmis II

Datum
24-12-1962 
Soort
lezing: deel 3 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1962-1963
Mp3
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Het schone woord: Halleluja - Zekerheid - Levensvrede

Over het verborgen leven van Jezus I en II

Datum
15-1-1963 
Soort
lezing: deel 1 en 2 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > Antwerpen 1962-1963
Mp3
Mp3
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Over het verborgen leven van Jezus
  2. Wanneer ik in mijzelf denk of leef, komt er uit het Al een resonant
  3. Vragengedeelte (alleen te beluisteren via de MP3)

Over het verborgen leven van Jesus

Datum
15-1-1963 
Soort
lezing: deel 3 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > A 1962-1963
Mp3
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Het schone woord: Een consumptie - politiek - sneeuw