ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

7. De nieuwe tijd

Een belangrijk onderwerp voor een wereld in beweging en verandering.
Veel van de huidige crisisverschijnselen werden sedert begin zestiger jaren al door veel sprekers van de Orde voorzien.
Het werd geplaatst in het kader van de grote omwenteling naar een nieuw tijdperk, zodat de mens voorbereid zou zijn op wat komen zou gaan en inzicht kon krijgen in het waarom van de turbulente gebeurtenissen.

 

Zelfbeheersing en Krachten in de nieuwe tijd

Datum
21-7-1964 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Antwerpen > Antwerpen 1963-1964
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud