ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

6. Inwijding

Al in de oudste beschavingen bestonden inwijdingsscholen; Egypte, Mesopetanië, Griekenland, China. 
Via rituelen en zintuigelijke belevingen werden de studenten op het spoor gezet van een groter kosmisch geheel met krachten die voor hen een levend contact waren. De inwijdingsscholen waren veelal besloten en geheim, aangezien men ze vaak als een gevaar voor de heersende macht zagen. In de huidige tijd kunnen de wegen naar inwijding gelukkig veel toegankelijker zijn.

 

Historische inwijdingsbesef

Datum
22-11-1968 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde III > Stem van Gene Zijde 1968-1969
Pdf tekst
Inhoud

Geestelijke inwijding in deze moderne tijd

Datum
6-9-1976 
Soort
lezing 
Reeks
1. Plaatselijke kringen > Kring Hilversum > Hilversum 1976-1977
Pdf tekst
Inhoud