ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

2. Mystiek, magie en spiritualiteit

In de komende periode zal voor de mensheid niet alleen wetenschap en techniek belangrijk zijn, maar ook mystiek en magie op een wijze, die vooral praktisch en bruikbaar zal zijn. De spiritualiteit zal in het dagelijks leven tot uitdrukking gebracht worden.
Het zal de perfecte aanvulling van gevoel en intuïtie op het denken en handelen van de mens gaan vormen.

 

De kosmos - Getallenmystiek

Datum
28-6-1957 
Soort
lezing 
Reeks
3. Stem van Gene Zijde > Stem van Gene Zijde III > Stem van Gene Zijde 1956-1957
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Paranormale vermogens, die zich in de komende tijd kunnen ontwikkelen

Datum
6-8-1961 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagmorgenkring > Zondaggroep I > Zondaggroep (I) 1960-1961
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud