ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

De aanwezige leden werden gevraagd om zich zoveel mogelijk in te stellen op de sfeer die werd opgebouwd, gedachten en emoties zoveel mogelijk te laten rusten om zodoende een zuiver kanaal te vormen voor de geestelijke instroom. De entiteiten die doorkwamen bestonden uit enkele voorbereiders die de juiste sfeer moesten scheppen voor uiteindelijk de eigenlijke bemiddelaar, die Hiërofant werd genoemd. Hij maakte de verbinding tussen de diverse betrokken geestelijke groeperingen en leidde de geestelijke ontlading, die daarop volgde, in goede banen.

De hele dienst stond in het teken van een helingsenergie voor de wereld als zodanig, waarbij gebruik werd gemaakt van de aanwezige energie, zowel in de geest als op aarde. De ODV leden waren als het ware onderdeel daarvan en werden dan ook aan het eind bedankt voor hun bijdrage.

Van tevoren mochten de leden persoonlijke voorwerpen inbrengen, zoals een ring, ODV-insigne, halsketting e.d. (vooral van metaal of kristal) die later werden ingestraald. De voorwerpen kregen hierdoor bepaalde eigenschappen door tijdelijke veranderingen in de energetische structuur.

De Steravonden waren zeer intensief voor het medium. Een van de bestuursleden, die ook magnetiseur was, stond Karel op die avonden bij door hem voor aanvang 'op te laden' en na afloop 'af te nemen'.

 Indexlijst Steravond

 Audiolijst Steravond