ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

De Steravonden waren zeer besloten, bijzondere esoterische bijeenkomsten, waarbij vanuit de Geest werd samengewerkt met meerdere geestelijke groeperingen zoals de Witte Broederschap, het Verborgen Priesterrijk, om een positief krachtveld te creëren voor dat jaar.
Ze vonden 1 x per jaar plaats (in de beginperiode vaker) van 1953 t/m 1985 op de thuisbasis van de ODV: Den Haag