ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Artikelen rondom de ODV

pdf

1928 - Uit Bronnen van Hooger Weten

Uit 1928, een voorloper van de ODV, in de vorm van een boekje: 'Uit Bronnen van Hooger Weten' 

pdf

1932 - Opbouw

Opbouw - Orgaan der Orde der Verdraagzamen - 8 november 1932 

pdf

1933 - Een bijzondere advertentie

Heldersche courant - dinsdag 10 october 1933

pdf

1933 - Opbouw

Opbouw - Orgaan der Orde der Verdraagzamen - 11 januari 1933

pdf

1953 - Compliment aan de Orde

Compliment van één van de bezoekers van een vrijdagavond-bijeenkomst - 3 maart 1953

pdf

1955 - Mededelingen

Mededelingen aan ingeschreven leden der ODV - 18 november 1955

pdf

1956 - Mededelingen

Mededelingen door de Geestelijke Leiding, voorbereiding van een organisatorische vorm voor de ODV - 8 mei 1956

pdf

1956 - Mededelingen

Mededelingen door de Geestelijke Leiding, omtrent een definitieve, organisatorische vorm van de ODV - 15 juni 1956

pdf

1958 - Uitleg Ex-Libris

Uit de lezing: 14 november 1958 - Stem van Gene Zijde - 'Geestengeloof en Geestelijke werkelijkheid' 

Het Ex Libris is ontworpen door dhr Wetselaar (destijds bestuurslid), gebaseerd op een verslag uit 1953. In 1958 is daar van hogerhand een uitleg aan gegeven. Dhr Wetselaar was aangenaam verrast; hij was blijkbaar geïnspireerd bij het ontwerpen een paar jaar daarvoor!

Na de overgang in 1989 is het Ex Libris met enig knip- en plakwerk (er bestonden nog geen fotokopieermachines) opnieuw gebruikt als ODV kenmerk op de voorpagina van het ODV nieuwsblad. 

pdf

1962 - Weekblad 'De Post'

Een artikel uit het weekblad 'De Post' over de Orde in Antwerpen

pdf

1963 - Weekblad 'Mens en Maatschappij'

Spiritistische Sociologie - een artikel uit 'Mens en Maatschappij' - Vol 38-Nr.5-1963 

pdf

1970 - Vocabularium

Enkele termen, die in de geest nogal belangrijk zijn en veel in de betogen plegen voor te komen

pdf

1973 - VPRO uitzending

Letterlijk verslag van een VPRO uitzending - 16 november 1973

pdf

1975 - artikel uit 'Inzicht in verkeer met gene zijde': De Orde der Verdraagzamen

In 1975 kwam het boek 'Inzicht in verkeer met gene zijde' uit onder redactie van Simon Vinkenoog en Noud van den Eerenbeemt, waarin ook een artikel over de ODV. Het is een verslag van de VPRO uitzending op 16 november 1973, waarin via het medium Karel van der Nagel een vraag en antwoord gesprek gevoerd werd met de Geestelijke Leiding. Simon Vinkenoog is tot zijn dood lid geweest van de ODV. 
Er is ook een verslag in het boekje te lezen over het soms moeilijke leven van een medium, geschreven door het medium zelf. U kunt het vinden onder de rubriek 'Artikelen door  Karel van der Nagel'.

pdf

1978 - Op zoek naar 't licht

Haagsche Courant - 22 juli 1978

pdf

1987 - Paravisie

Interview Simon Vinkenoog - januari 1987

pdf

1988 - Laatste bestuursvergadering

Laatste bestuursvergadering met de Geestelijke Leiding - 29 maart 1988

pdf

1988 - Verslag van de allereerste en allerlaatste bijeenkomst

Een verslag van de allereerste bijeenkomst met Karel van der Nagel - februari 1949 - waarbij sprake was van organisatorische leiding door de Orde. 

Een verslag van de allerlaatste bijeenkomst - 27-11-1988 - onder het oude management. 

Notulen ALV - 21 oktober 1988.

pdf

1989 - Bijzonder financieel verslag

Bijzonder financieel verslag van het verenigingsjaar 1989-1990

pdf

1992- Bres

Telefoonlijn met het onbekende - Interview door Dick Sinnige

pdf

1997 - Verzoek om toestemming

Verzoek om toestemming tot overname van een artikel in BRES - 13 juni 1997

pdf

2000 - Bres door Paul Klaui

'Sleutels tot de Wereld van Licht'

pdf

2007 - (Voor)geschiedenis ODV

Enige mijlpalen uit de geschiedenis van de ODV tot 1960
Lezing  gehouden door oud-voorzitter Dic Sonneveld in 2007