ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Dit cluster betreft een aantal lezingen of gedeeltes daarvan, waarvan de datum niet meer te achterhalen is. Daarnaast vindt u een aantal Sprookjes en andere Schone Woorden, waarin de sprekers op een beeldende en/of poëtische manier bepaalde waarheden over trachtten te brengen. Het Schone Woord was de naam voor een meditatie waarmee veel lezingen op basis van drie of meer door de aanwezigen gestelde begrippen werden afgesloten. In dit verband heeft men daar later de naam 'Juweeltjes' aan gegeven.