ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

De Esoterisch-Magische Kring omvat een reeks van op elkaar aansluitende cursussen gegeven in de jaren 1954-1970. De esoterie staat daarbij centraal, en als onderwerp en benadering is het aangevuld met magie, mystiek en filosofie.

De benamingen Esoterische Groep, Esoterische Kring (E.K.), Esoterische-Magische Groep (E.M.G) en Esoterisch Magische Kring zijn in de loop der jaren afwisselend en door elkaar gebruikt.  

Na de afsluiting van de Esoterische-Magische Kring is in 1970 een nieuwe op esoterie gebaseerde reeks gestart onder de naam Esoterische Kring. Van deze reeks bestaan ook enkele audiobestanden