ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Zondagochtendkring (II) 1961-1962

Wat is de tijd lang als je wachten moet

Datum
28-1-1962 
Soort
lezing  
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring II > Z II 1961-1962
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Wat is de tijd lang als je wachten moet
  2. Menselijke redelijkheid
  3. Uitdrukking

Hij die in zichzelf de waarheid erkent....

Datum
11-2-1962 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring II > Z II 1961-1962
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Hij die in zichzelf de waarheid erkent, zal rond zich de waarheid zien. Doch wie zichzelf bedriegt leeft in een wereld van leugen, Aquarius
  2. Het is een nieuwe tijd

Bepaalde concepten in de magie met een element van wijding

Datum
24-6-1962 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring II > Z II 1961-1962
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Bepaalde concepten die in de magie bestaan maar die ongetwijfeld toch wel ergens in zich dat element van wijding dragen
  2. Besluit
  3. God spreekt op de berg in stilte en eenzaamheid