ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Zondagochtendkring (II) 1957-1958

Wie zichzelf vereent met God is een met alle dingen en zo in alles in God

Datum
15-9-1957 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring II > Z II 1957-1958
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Wie zichzelf vereent met God is een met alle dingen en zo in alles in God
  2. Verwachting
  3. Het lied der zeven poorten

Want onze God is een jaloerse God want onze God is een toornige God

Datum
13-10-1957 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring II > Z II 1957-1958
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Want onze God is een jaloerse God want onze God is een toornige God
  2. Een praktijkbenadering
  3. Het schone woord (nevel - melodie)

Atlantische leringen in de tijd van de 3e Asir of Osir

Datum
24-11-1957 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring II > Z II 1957-1958
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Atlantische leringen in de tijd van de 3e Asir of Osir
  2. Oude verhalen
  3. Het activeren van de eigen waarde
  4. Ken u zelve