ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Zondagochtendkring (I) 1959-1960

Gebeurtenissen die met een verlossing samenhangen

Datum
20-12-1959 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring I > Z I 1959-1960
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Gebeurtenissen die met een verlossing samenhangen
  2. Stel u voor dat God schept Hoe staat het geschreven ?
  3. Lichtbrenger

Zo gij niet wordt als deze zult gij niet ingaan in het Koninkrijk Gods

Datum
6-3-1960 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring I > Z I 1959-1960
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

  1. Zo gij niet wordt als dezen (kinderen) zult gij niet ingaan in het Koninkrijk Gods
  2. Loflied op het leven en de wereld
  3. De Christusgeest