ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Zondagochtendkring (I) 1958-1959

Kosmische filosofie, ongeveer 4500 jaar terug, in Indië

Datum
5-10-1958 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring I > Z I 1958-1959
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Kosmische filosofie 4500 jaar terug in Indie
 2. Wie spreekt over leven spreekt over oneindigheid
 3. Kommentaar
 4. Meer stoffelijke en meer recente wijsheid
 5. Droom

Contacten met een andere wereld

Datum
16-11-1958 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring I > Z I 1958-1959
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Om contact te maken met wezens, die op een andere wereld leven
 3. God beleven
 4. Goed en kwaad licht en duister
 5. Waar God zich werkelijk openbaart aan de mens ontdek ik liefde
 6. Zelfverloochening
 7. Het vergeten "IK"

Het schijnbare verschil tussen het montheïsme en naturalisme

Datum
3-5-1959 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring I > Z I 1958-1959
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Schijnbare verschil montheïsme en naturalisme
 2. Wat weten wij van de wereld
 3. Waar het op aan komt is dat je eerlijk bent

Tijd en eenvoud

Datum
21-6-1959 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring I > Z I 1958-1959
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Tijd en eenvoud
 2. Het vastzitten aan de tijd
 3. Ons eigen leven en denken bepaalt voor een groot gedeelte wat die tijd doet(Henri)
 4. Soms kan de eeuwigheid stilstaan