ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Zondagochtendkring (I) 1957-1958

Het feit dat ik leef betekent een eenheid met het Al

Datum
8-9-1957 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring I > Z I 1957-1958
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Inleiding, Het feit dat ik leef betekent een eenheid met het Al
 2. Achter het z.g. Christendom ligt een inniger betekenis van hetgeen Jesus de mensheid heeft geleerd
 3. Een band

Praktische wijsheden der esoterie

Datum
5-1-1958 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring I > Zondagochtendkring I 1957-1958
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Praktische wijsheden der esoterie
 2. Het vinden van nieuwe wegen
 3. Het hoogste goed
 4. Het Goddelijke
 5. De gladde muur

Verschillende beschouwingen

Datum
2-2-1958 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring I > Z I 1957-1958
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Verschillende beschouwingen
 2. Je mag niet oordelen en moet toch beantwoorden aan de redelijke eisen van de vorm waarin je leeft
 3. Vrede
 4. Gebed