ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Zondagochtendkring (B) 1955-1956

Een paar dialogen vertalen

Datum
4-9-1955 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Een paar dialogen vertalen
 2. De wreedheid in de wereld komt voort uit de mens
 3. Het koninkrijk Gods
 4. Filosofie en magie
 5. Het schone woord: De waarde van het zwijgen

Oude waarheden uit het Inca-rijk

Datum
18-9-1955 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Oude waarheden uit het Inca-rijk
 2. Geloof, vertrouwen en hoop
 3. Gehoorzaamheid (Het Schone Woord)
 4. Meditatie (gedicht)

De waarheden die uiteindelijk liggen in de achtergronden van elke grote leer(ook in het Christendom)

Datum
2-10-1955 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De waarheden die uiteindelijk liggen in de achtergronden van elke grote leer (ook in het Christendom)
 2. Voorwaarden die ten onrechte aan ieder worden gesteld die de Christus-leer met zich wil dragen/verwerkelijken
 3. Bepaalde gebruiken van meer magische aard
 4. Onze verhouding tot de dieren

Allerzielen:Kennismaking van iemand met het leven na de dood

Datum
6-11-1955 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Allerzielen: Verhaal van iemand over zijn kennismaking met het leven na zijn dood
 3. De begoocheling rust in ons niet in de waarheid
 4. Het schone woord: Reinheid

De wereld van Licht

Datum
4-12-1955 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De wereld van Licht
 2. De geest die in uw wereld de naam Christus heeft gekregen
 3. Sinterklaas
 4. Het schone woord: Binding - Ontvangen

Het Kerstfeest in zijn volle betekenis

Datum
18-12-1955 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het Kerstfeest in zijn volle betekenis
 2. Kerstverhaal
 3. Het schone woord: Sterrenregen

Het oordeel, dat Jezus had over de wereld

Datum
5-2-1956 
Soort
Lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring (B) > Zondagochtendkring (B) 1955-1956
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. Het oordeel, dat Jezus had over de wereld

2. Hoe het oordeel van Jezus tot stand kwam, en wat de gevolgen daarvan zijn geweest

3. Zelfkennis

Ode aan het Leed

Datum
26-2-1956 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring (B) > Zondagochtendkring (B) 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. Ode aan het leed

Het Paasgebeuren bezien door een niet-Christen

Datum
4-3-1956 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het Paasgebeuren bezien door een niet-Christen I
 2. Het Paasgebeuren bezien door een niet-Christen II
 3. Het schone woord: Godsvertrouwen

Het paasei als een van de symptomen van het naderend Paasfeest

Datum
18-3-1956 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het paasei een van de symptomen van het naderend Paasfeest
 2. Een beschrijving van Jesus
 3. Het schone woord: Het symbool van het kruis

Paasbijeenkomst - weergegeven door een ooggetuige

Datum
1-4-1956 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Paasbijeenkomst - weergegeven door een ooggetuige
 3. Het paasfeest: Was de leer er eerst of Jesus
 4. Zichzelf zijn en herrijzenis (meditatie)

Pinksteren - Feest van Licht originerend vanaf Atlantis

Datum
20-5-1956 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring B > Z B 1955-1956
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Pinksteren - Feest van Licht originerend vanaf Atlantis
 2. Goddelijk Licht
 3. Pinksterfeest een begrip van eenheid
 4. Pinksterfeest is een feest van het ware leven
 5. Wij zitten vaak op onze geestelijke hoogte en wij rillen
 6. Het schone woord: Goddelijk Licht