ster

Vereniging Orde der Verdraagzamen

een esoterisch – magische bibliotheek

Zondagochtendkring (A) 1955-1956

Het lijden der mensheid

Datum
11-9-1955 
Soort
lezing  
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring A > Z A 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het lijden der mensheid
 2. Te spreken over het lijden wil zeggen: spreken over het leven
 3. De dodentorens van de Parsi
 4. Het schone woord: Openbaring

De ontwikkeling in de wereld

Datum
9-10-1955 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring A > Z A 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. De ontwikkeling in de wereld (Spreker uit een klooster in een gemeenschap op aarde)
 3. Kommentaar

Het zijn is een wereld van gedachten, maar hoe kunnen mijn gedachten tot stand komen?

Datum
23-10-1955 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring A > Z A 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Het zijn is een wereld van gedachten, maar hoe kunnen mijn gedachten tot stand komen?
 2. De kwestie over een Godsbegrip
 3. Uitzicht (gedicht)

Een beschouwing over het leven hiernamaals

Datum
27-11-1955 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring A > Z A 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Een beschouwing over het leven hiernamaals
 3. Slot-accoord

Kerstfeest vieren is dromen van je eigen ideaal

Datum
24-12-1955 
Soort
lezing  
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring (A) > Zondagochtendkring (A) 1955-1956
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. Kerstfeest vieren betekent dromen van je eigen ideaal
2. Het Kerstfeest der liefde ('t Pastoorke)
3. Het Schone Woord: Kerstklokken

Oude waarheden van het Christendom

Datum
15-1-1956 
Soort
Lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring (A) > Zondagochtendkring (A) 1955-1956
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. De geheimleer van Jezus en de verborgen achtergronden van het Christendom

2. Oude waarheden te beschouwen, die deel uitmaken van de mysteriën, behorende bij het Christendom in de eerste tijd van zijn bestaan 

3. Zelfkennis

 

De esoterisch magische achtergronden van het Paasgebeuren

Datum
25-3-1956 
Soort
Lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring (A) > Zondagochtendkring (A) 1955-1956
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

1. De esoterisch magische achtergronden van het Paasgebeuren

2. Jezus intocht in Jeruzalem

3. Paasgedachte in de toekomst.

4. Het Schone Woord

De Panchen Lama Achien Dorjé van het Klooster van de Gouden Schijf

Datum
13-5-1956 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring A > Z A 1955-1956
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. De Panchen Lama Achien Dorjé van het Klooster van de Gouden Schijf
 2. Betoog over oude waarheden
 3. Interpretatie woorden  
 4. Het schone woord: Werkzaam zijn

Wanneer een mens in nood is brandt hij wierook voor de goden maar hij vergeet zelf te handelen

Datum
27-5-1956 
Soort
lezing 
Reeks
2. Zondagochtendkring > Zondagochtendkring A > Z A 1955-1956
Pdf tekst
Pdf tekst
Inhoud

Klik voor inhoudsopgave

 1. Wanneer een mens in nood is brandt hij wierook voor de goden maar hij vergeet zelf te handelen
 2. De draad des levens
 3. Jaardag